top of page

COL.LOCACIÓ DE PEDRA

Torre a Seva
Torre a Seva
Torre a Seva
Torre a Seva
Torre a Seva
Torre a Seva

​​PEDRA DE LLEVADA:

 

Pedra de llevada col.locada amb sec i amb cantons de pedra arenisca apunxonada.

Ampit d'arenisca de 10 cms. amb motllura
 

Torre a Sant Marti de Centelles
Torre a Sant Marti de Centelles
Torre a Sant Marti de Centelles
Torre a Sant Marti de Centelles
Torres Sant Marti de Centelles
Torre a Sant Marti de Centelles
PEDRA DE LLEVADA:

​​
Pedra de llevada col.locada amb junta i cantons amb la mateixa pedra.

Caixes de persianes amb fusta de pi flandes i ampits de 4 cms. amb pedra arenisca.

IMG_9662.jpg
Felix-140206-0126.jpg
IMG_9624.jpg
IMG_9599.jpg
IMG_9620.jpg
IMG_9636.jpg
PEDRA DE MUSGO:

​​
Pedra de musgo col.locada amb junta.

Caixes de persianes amb pedra vermella i ampits amb pedra vermella de 5 cms. amb berrugo.

Pedra de portugal torre Serrabardina
Pedra de portugal torres Serrabardin
Pedra de portugal torre a Serrabardi
Pedra portugal torre Serrabardina
PEDRA DE PORTUGAL:

​​
Pedra de portugal col.locada amb junta.

Llindes amb pedra arenisca i ampits amb pedra arenisca de 3cms.

Aplacat de nicorella torre a Seva
Aplacat de nicorella torre a Seva
Aplacat de pedra nicorella
Aplacat de pedra nicorella
APLACAT DE NICORELLA:

​​
Aplacat de pedra nicorella combinat amb acabat arrebossat i pintat

CONSTRUCCIONS EN GENERAL I OBRA NOVA

bottom of page