top of page

OBRA NOVA

L'empresa pot edificar qualsevol obra per gran que sigui, ja que disposem de la mà d'obra i de les eines suficients per poder fer front a qualsevol edificació. 

Si el client ho desitja portem la gestió de tot el procés, des de demanar el permís d'obres per començar fins un cop acabada l'obra gestionar el final d'obra.

Destequem que durant tota l'obra i especialment als acabats interiors, donem assessorament i si el client ho desitja als acompanyem a les cases de materials per poder-los ajudar a escollir els revestiments i paviments.

 

PROCÉS D'UNA OBRA:

Moviment de terres

 

  

Fonamentació, murs i soleres

  

Forjats 

Estructures

  

Cobertes de fusta

  

Acabats exteriors

  

Interiors

  

CONSTRUCCIONS EN GENERAL I OBRA NOVA

bottom of page